สฟิงซ์ที่กิซา ( Sphinx of Giza )

posted on 17 Nov 2010 11:39 by smithx3

 

 

สฟิงซ์ เป็นประติมากรรมขนาดใหญ่สุด ของอียิปต์สร้างจากการสลักหินทรายขนาดใหญ่ สูง 65 ฟุต ตั้งอยู่บริเวณ สุสานพีระมิดหมู่ที่กิซา  สฟิงซ์สมัยอียิปต์ มีรูปร่างที่ผสมผสานกันระหว่างสัตว์กับคน หรือสัตว์กับสตว์ มีหลายชนิด บางชนิดมีหัวเป็นคนตัวเป็นสิงโต  บางชนิดหัวเป็นแกะตัวเป็นสิงโต บางชนิดหัวเป็นเยียวตัวเป็นสิงโต สฟิงซ์ที่ กิซามีรูปร่างผสมกันระหว่างคนกับสัตว์ นั่นคือศีรษะเป็นรูปคน ตัวเป็นสิงโตหมอบนิ่ง ใบหน้าของสฟิงซ์ จำลองมาจากใบหน้าของฟาโรห์ชื่อคาแฟร์  เป็นความคิดที่ต้องการผสมผสานกันระหว่างเจ้าป่ากับเจ้าเมือง จุดมุ่งหมายในการสร้าง สฟิงซ์คือ การให้เป็นผู้ พิทักษ์คุ้มครองดูแลสุสานของฟาโรห์ หรือเป็นสัญลักษณ์ของเทพเจ้าของชาวอียิปต์

 
..........Cool

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet